§ 1. Bezpieczeństwo danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej administrator) jest  Gospodarstwo Rybackie Śniardwy Sp. z o.o. z siedzibą Okartowie 7A, 12-250 Orzysz, REGON: 790154234, NIP: 8451000928, KRS: 0000076403.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach i urządzeniach końcowych.
  Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu na stronie grybsniardwy.pl używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Wszelkie dane osobowe podawane mailowo lub telefonicznie są traktowane jako poufne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych.
 5. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO),
  b) w zakresie i celu związanym z Pani/ Pana intencją, np w celu odpowiedzi na wiadomość lub pytanie, zadane telefonicznie lub mailowo.
 6. Pani/ Pana dane nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów do tego upoważnionych na podstawie przepisów prawa – administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.
 7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji obsługi.
 9. Ma Pani/ Pan prawo do:
 • wycofania zgody
 • dostępu do treści swoich danych
 • sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

W celach wymienionych w pkt 9 może Pani/ Pan wysłać wiadomość pod adres grybsniardwy@poczta.onet.pl lub zadzwonić pod nr 87 425 30 06

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/ Pan, że Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


§ 2. Polityka cookies

  1. Witryna grybsniardwy.pl tak, jak każda inna strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
  2. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny grybsniardwy.pl, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
  5. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzi Google Analitics, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.
   Pozwala to na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
  6. Pliki cookies stosowane są, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Gospodarstwo Rybackie Śniardwy Sp. z o.o.  w celu optymalizacji działań.
  7. Na stronie grybsniarwy.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdej chwili ma Pani/ Pan możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies