Ceny zezwoleń

Wprowadza się całkowity zakaz używania zanęt wędkarskich
Zakaz połowów przy pomocą przynęty holowanej za obiektem pływającym (trolling)!
Połowy z łodzi od 1 czerwca
Zezwolenia zimowe są ważne do 31 marca
W przypadku braku pokrywy lodowej zezwolenia będą honorowane przy połowach z brzegu.

Wykaz punktów sprzedaży zezwoleń

Zezwolenia całosezonowe sprzedawane są tylko w siedzibie Gospodarstwa w Okartowie i Brygadzie Rybackiej w Głodowie.

Regulamin wędkowania

Informacje ogólne

 1. Poniższy regulamin obowiązuje od 01.01.2021
 2. Wędkujący na wodach Gospodarstwa Rybackiego Śniardwy Sp. z o.o. zobowiązani są przestrzegać przepisów wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. ( z późn. zmianami ), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu organizmów żyjących w wodzie ( z późn. zmianami ) oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Gospodarstwo Rybackie Śniardwy SP. z o.o. udostępnia do amatorskiego połowu ryb jeziora i rzeki wymienione w „Wykazie wód udostępnionych do wędkowania”.
 4. Na wodach udostępnionych do wędkowania prowadzona jest gospodarka rybacko-wędkarska.

Dokumenty uprawniające do wędkowania.

 1. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca zezwolenie Gospodarstwa oraz kartę wędkarską.
 2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14 ( mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę ) oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 3. W ramach jednego zezwolenia może wędkować współmałżonek lub osoba towarzysząca w wieku do 14 lat,  przy zachowaniu limitów obowiązujących dla danego zezwolenia. Limity dotyczą zarówno ilości odławianych ryb jak również ilości wędek.

Wędkarz ma obowiązek.

 1. Przed połowem ustalić czy łowisko jest udostępnione do wędkowania.
 2. Złowione ryby niewymiarowe lub w okresie ochronnym należy bezzwłocznie wypuścić do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na znikome szanse przeżycia. W razie trudności należy odciąć haczyk.
 3. Utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie  w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowów.
 4. W czasie wędkowania nadzorować swoje wędki.
 5. W przypadku zauważenia kłusownictwa lub zanieczyszczania środowiska natychmiast zawiadomić Straż Rybacką lub Gospodarstwo.

Zabrania się.

 1. Stosować zanęt wędkarskich.
 2. Połowów przy pomocy przynęty holowanej za obiektem pływającym ( trolling).
 3. Łowić ryby w odległości mniejszej niż 50 m od jazów tam i sprzętu rybackiego.
 4. Posługiwać się niezarejestrowanym sprzętem pływającym.
 5. Łowić ryby szarpakiem z łodzi.
 6. Używać jako przynęty ryb niewymiarowych.
 7. Używać jako przynętę żywą ryby z innego łowiska.
 8. Wędkując z lodu używać jako przynętę rybę żywą lub martwą.

Terminy wędkowania.

 1. Z brzegu i z lodu: od 1 stycznia do 31 grudnia.
 2. Z łodzi: od 1 czerwca do 30 listopada.
 3. W dzień tj. od wschodu do zachodu słońca.

Dozwolona ilość wędek.

 1. Wędkowanie z brzegu: 2 wędki zwykłe lub 1 spinning.
 2. Wędkowanie z łodzi: 2 wędki zwykłe lub 1 spinning.
 3. Wędkowanie z lodu: 2 wędki zwykłe lub 1 szarpak

Limity połowów, wymiary oraz okresy ochronne.

Dla wszystkich złowionych ryb obowiązuje limit  dobowy 5 kg. Okaz powyżej 5 kg wyczerpuje limit dobowy.

Ponadto dla niżej wymienionych gatunków obowiązują wymiary i okresy ochronne oraz limity dobowe.

Kontrola wędkujących

Wędkarz łowiący ryby ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli przez:

– Policję,

– Państwową Straż Rybacką,

– Społeczną Straż Rybacką,

– pracowników Gospodarstwa oraz osoby upoważnione przez Gospodarstwo,

– innego posiadacza ważnego zezwolenia.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów oraz  zasad niniejszego Regulaminu wędkujący musi się liczyć z konsekwencjami karnymi wynikającymi  z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz możliwości cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania.