Wykaz wód udostępnionych do wędkowania

Gospodarstwo Rybackie Śniardwy posiada prawo rybackiego użytkowania obwodu rybackiego
Jez. Śniardwy Nr 50, w zlewni rzeki Pisy.

Obwód znajduje się w gminach: Mikołajki, Pisz, Orzysz i Ruciane – Nida.
Obejmuje wody:

 1. jeziora Śniardwy (z wyłączeniem działki 16/1) – (granica pomiędzy jeziorem Śniardwy i Mikołajskie biegnie po linii łączącej cypel „Dybowski Róg” z południowym punktem granicznym wytyczonym geodezyjnie)
 2. jeziora Wejsunek
 3. jeziora Warnołty *
 4. jeziora Tuchlin, wraz z wodami dopływów ww. jezior do jeziora Śniardwy
 5. jeziora Tyrkło
 6. jeziora Seksty
 7. jeziora Kaczerajno *
 8. rzeki Wężówka
 9. rzeki Orzysz na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Grzegorze do jeziora Tyrkło
 10. rzeki Wilkus na odcinku od osi podłużnej mostu Zdory – Kwik
 11. rzeki Struga
 12. rzeki Czarna Struga
 13. Kanału Jeglińskiego na odcinku do osi podłużnej mostu drogowego Szczechy Wielkie – Jeglina
*Na jeziorze Warnołty wędkowanie dopuszczone tylko z lodu w przypadku uzyskania zgody
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – ilość zezwoleń limitowana.
*Na jeziorze Kaczerajno wędkowanie jest zabronione.